občané2011 - spravedlnost pro lidi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pro náhled transparentního účtu klikněte ZDE
Pro náhled volebního účtu klikněte ZDE


Představenstvo našeho politického hnutí preferuje v druhém kole prezidentských
voleb volit Ing. Miloše Zemana.
Doporučujeme jít volit až v sobotu 27.1.2018  dopoledne a roztrhat lístek
druhého kandidáta.


Děkujeme naším příznivcům za hlasy ve volbách
přejeme hodně štěstí

Dne 18.3.2017 proběhlo shromáždění zástupců našeho politického hnutí, kde mimo jiné, byla odsouhlasena změna současného názvu  hnutí na OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI .    

Program politického hnutí „OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI“ ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Vážení přátelé a voliči,

Předkládáme vám náš volební program, se kterým bychom se chtěli účastnit v podzimních volbách.
Proto vynakládáme velké úsilí k získání finančních prostředků pro tento účel.

Náš program je založen na reálných možnostech dnešní doby způsobených politickými změnami ve světě, v Evropě i v ČR. Budeme prosazovat prvky přímé demokracie a podpoříme vše, co stát garantuje občanům v Ústavě ČR.

1. Zahraniční politika

- budeme usilovat o uznání neutrality ČR světovými mocnostmi         
- prosadíme vyhlášení referenda o vystoupení ČR z NATO
- konec zahraničním misím
- STOP nesmyslným kvótám a příkazům EU a EK při řešení nelegální migrace
- odmítáme současnou nátlakovou politiku a diktát EU
- STOP omezování práv legálních držitelů zbraní ze strany EU
- důrazná ochrana státních hranic ČR
- posílení počtů Policistů ČR k zajištění ochrany státních hranic ČR a dalších složek Policie ČR k vymáhání práva, bezpečnosti a ochrany obyvatel
                          

2. Právo a spravedlnost

- prosadíme vymahatelnost práva
- podpoříme vnitřní audity sporných rozsudků a budeme vymáhat nápravu dle zákona, viníky povedeme k zodpovědnosti
- novelizace trestního zákona
- výstavba nových a přestavba starých objektů pro rozšíření kapacity nápravných zařízení
                                      

3. Ekonomika

- rozpočtová odpovědnost
- vyrovnaný státní rozpočet
- -revize ve výdajích rozpočtu
- konec práce na černo a konec šedé ekonomice
- odmítáme přijmout Euro jako měnu
- strategické suroviny, komodity, obory, odvětví a zdroje  budeme  kontrolovat, chránit a šetrně s nimi zacházet a hospodařit
- obnovíme hutní a strojírenskou výrobu

4. Církevní restituce

- podpoříme revizi a okolnosti přijetí zákona o tzv. církevních restitucích a současných  dopadech  a nejasnostech na Pozemkovém fondu

5. Sociální politika

- hranice odchodu do důchodu 65 let
- novelizace zákona o důchodovém a sociálním pojištění
- podpora důchodců, handicapovaných a rodin s dětmi

6. Školství

- podpora vědy a výzkumu
- podpora a rozvoj učňovského školství
- státní maturity bez Cermatu

7. Zdravotnictví

- jedna zdravotní pojišťovna
- revize financování na poskytnuté projekty

8. Zemědělství

- podpoříme rozvoj živočišné a rostlinné výroby k dosažení potravinové soběstačnosti
- zákaz prodeje druhořadých dovážených produktů našim občanům
- stop drastickému chovu kožešinových zvířat

9. Doprava

- podpoříme co nejrychlejší dokončení dálniční sítě
- podpoříme opravy silnic nižších tříd
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky