Občané2011

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:
Vážení přátelé,

rok 2016 je velice neklidný. Na podzim nás čekají volby do krajských zastupitelstev. Naše politické hnutí bude kandidovat v Středočeském kraji.

Občané tohoto státu jsou velmi zneklidněni situací ve světě, v Evropě a také u nás doma v České republice.

Ve Středočeském kraji si chceme ověřit, zda jsou občané ztotožněni s našimi názory na problémy, se kterými se lidé dnes a denně potýkají.

Body volebního programu budou uvedeny později a vycházejí z názorů a pohledů, jež zastává naše politické hnutí.

Naše hnutí v reakci na současné dění v ČR, EU i ve světě :
- nesouhlasí s postojem premiéra i ministra zahraničních věcí v otázkách migrační politiky EU, budeme podporovat úplné zastavení migrace do Schengenského prostoru, potažmo do ČR.
Česká republika musí mít svou vlastní azylovou politiku, kterou nemohou úředníci a byrokraté z jiných evropských zemí a orgánů EU měnit a diktovat.

Fatální a záměrné selhání paní Merkelové a špiček EU nemohou odnášet naši občané. Podpoříme i úplnou ochranu státní hranice.
- nesouhlasí s členstvím ČR v uskupení NATO, které jen plní mocenské choutky USA a není obranným paktem.
- nesouhlasí s navyšováním rozpočtu pro armádu.
- podpoříme boj proti korupci na všech úrovních státních institucí.
- podpoří rozšíření neutrálních států v Evropě o Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko pro zklidnění Evropy.
- podpoří vše, co bude lidem ku prospěchu a co zaručuje občanům tohoto státu Ústava ČR.
- nesouhlasí s dosavadním řešením církevních restitucí, které jsou nevýhodné pro stát.
- za prioritu považuje vyřešení situace v Policii ČR a navýšení počtu policistů při boji proti korupci, terorismu, ochraně státních hranic apod.

Tato stanoviska zkonkretizujeme v našem volebním programu a rovněž rozpracujeme pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v r. 2017.

Program do volem v kraji Středočeském uvedeme na webových stránkách koncem srpna 2016.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky